Area of production Bidder Volume tonnage Price per tonn in euros
1: Swedish border to Jæren EIDE FJORDBRUK AS 100 13,941
MARINE HARVEST NORWAY AS 493 13,941
7: Nord-Trøndelag with Bindal EMILSEN FISK AS 400 23,868
NORSK HAVBRUKSSENTER OPPDRETT AS 265 23,868
MIDT NORSK HAVBRUK AS 600 22,292
MIDT NORSK HAVBRUK AS 180 22,079
SALMAR FARMING AS 183 22,292
SALMAR FARMING AS 260 22,079
8: Helgeland to Bodø LOVUNDLAKS AS 1,850 26,623
EDELFARM AS 604 22,219
9: Vestfjorden and Vesterålen BALLANGEN SJØFARM AS 200 24,510
BALLANGEN SJØFARM AS 50 24,096
CERMAQ NORWAY AS 2,000 24,510
CERMAQ NORWAY AS 30 24,096
EIDSFJORD SJØFARM AS 200 24,510
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 53 24,510
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 20 24,096
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 32 24,510
10: Andøya to Senja EIDSFJORD SJØFARM AS 517 17,326
EIDSFJORD SJØFARM AS 400 17,621
MARINE HARVEST NORWAY AS 806 17,326
MARINE HARVEST NORWAY AS 170 17,621
MARINE HARVEST NORWAY AS 12 17,326
SALMAR FARMING AS 333 17,326
STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS 25 17,326
11: Kvaløya to Loppa EIDSFJORD SJØFARM AS 357 17,303
MARINE HARVEST NORWAY AS 566 17,303
MARINE HARVEST NORWAY AS 4 17,090
NRS FINNMARK AS 300 17,303
SALMAR FARMING AS 333 17,303
SALMAR FARMING AS 10 17,090
12: West Finnmark CERMAQ NORWAY AS 1,200 17,621
MARINE HARVEST NORWAY AS 832 17,621
MARINE HARVEST NORWAY AS 30 17,515
MARINE HARVEST NORWAY AS 17 17,303
NRS FINNMARK AS 400 17,621
NRS FINNMARK AS 100 17,515
SALMAR FARMING AS 333 17,621
SALMAR FARMING AS 47 17,303
13: East Finnmark SALMAR FARMING AS 316 16,771
SALMAR FARMING AS 317 15,816